Commercial Spots

Herbalife – Chọn Dinh Dưỡng Lành Mạnh, Chọn Herbalife Nutrition

Tập đoàn Herbalife Nutrition hiện diện tại 95 thị trường trên thế giới, với lịch sử hơn 40 năm cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng. Chất lượng sản phẩm là yếu tố được Herbalife Nutrition nhấn mạnh và dành ưu tiên hàng đầu vì quyền lợi người tiêu dùng.

Brand Herbalife
Agency Dentsu Redder
Director Paul Moore
Date August 9, 2022